Výbor ČAE

Výbor spolku


Statutárním orgánem České asociace ergoterapeutů je výbor spolku (dále jen výbor).Výbor řídí a koordinuje činnost spolku a jedná jeho jménem.
Skládá se z prezidenta, dvou víceprezidentů, tajemníka a pokladníka. Členy výboru jmenuje a odvolává valná hromada spolku. Výbor může oslovit další odborníky o spolupráci na konkrétních úkolech v rámci rozšířeného výboru. Funkční období členů výboru je zpravidla tříleté, nestanoví-li v konkrétním případě valná hromada jinak.

Více najdete ve stanovách spolku.

Aktuální složení výboru najdete v níže uvedené tabulce. Pokud chcete kontaktovat rozšířený výbor, napište volenému výboru a bude ho kontaktovat.

VÝBOR ČAE
JménoFunkceEmail
Mgr. Jana JelínkováPrezident, člen redakční radyprezident@ergoterapie.cz
Mgr. Kateřina Svěcená, PhD.

1. viceprezident, zástupce ČAE v jednání přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků, mezinárodní vztahy- WFOT 1st alternate

viceprezident2@ergoterapie.cz
Mgr. Olga Marková2. viceprezident, PR, facebook, mezinárodní vztahy - 1. delegát v COTECviceprezident@ergoterapie.cz
Mgr. Marcela KryskiTajemník, vedoucí pracovní skupiny, souhlasná stanoviskainfo@ergoterapie.cz
Bc. Anna GaubmannováPokladník, sekretariátsekretariat@ergoterapie.cz
ROZŠÍŘENÝ VÝBOR ČAE
JménoPracovní skupinaEmail
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.Webové stránky, mezinárodní vztahy- WFOT- 2nd alternate
web@ergoterapie.cz
Mgr. Ludmila ŠajtarováSouhlasná stanoviska
Bc. Doubravka KoubkováSouhlasná stanoviska
Bc. Tereza Fialová
Propagace


Bc. Marianna Vavříková
Mezinárodní vztahy- 1.delegát WFOT

delegat.cae@ergoterapie.cz
ROZHODČÍ KOMISE
Mgr. Jaromíra UhlířováPředseda rozhodčí komiserozhodcikomise@ergoterapie.cz
Bc. Gabriela HavejováČlen rozhodčí komise
Eva ChvátalováČlen rozhodčí komise

Poslední úprava: 6. 9. 2018 - Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.